Red de Reddingboot
klik op de foto voor meer info
Red de Reddingboot
klik op de foto om meer te weten
Ook zot van mooie boten?
word vrijwilliger
word vrijwilliger
klik op de foto voor meer info
Beleef de restauratie van een icoon
klik op de foto voor meer info

Reddingboot 3 werd in 1980 uit het water gehaald. Het is de bedoeling dat het schip ten laatste tegen 2024 terug het wilde sop kan kiezen. Reddingboot 3 zal dan zeker een waardige ambassadeur worden van onze Oostendse maritieme geschiedenis.

 We willen het schip terug naar zijn oorspronkelijk staat brengen

 • Het schip werd door de VZW Restart op eigen kosten gered van de sloop of definitieve verhuis naar het buitenland.
 • Het schip werd van een stuk braakliggende grond ondergebracht in een tent waar ze beschut is tegen weer en wind.
 • Vanaf mei 2020 moet er een andere definitieve overkapping voorzien worden omdat de tent dan niet meer gebruikt kan worden. Bescherming tegen weer en wind gebeurt in een loods of een aan te kopen grote tent of hangar.
 • Het professioneel stutten van het schip om de integriteit van de romp te garanderen.
 • Beveiliging van de site moet professioneel gebeuren. (camera’s, alarmsystemen).
 • Het is de bedoeling om het schip zijn oorspronkelijke uiterlijk terug te geven. Dit doen we door:
  • Bronnenonderzoek naar de oorspronkelijke staat van het schip door middel van plannen, foto’s en getuigenissen van de enkele overlevende bemanningsleden en die informatie te gebruiken bij de restauratie.
  • Nauwgezet de oorspronkelijk kleuren van het schip identificeren aan de hand van archieven en kleurkaarten om het schip na restauratie terug in de oorspronkelijke kleuren te zetten.
  • De ontbrekende onderdelen op te sporen, te documenteren om desnoods te reconstrueren.

Reddingboot 3 gaat terug varen

 • Inhuren van specialisten in scheepsbouw en erfgoed die ons adviseren over de te gebruiken technieken.
 • Het schip wordt volledig ontdaan van alle verf om zo beter de eventuele structurele problemen vast te kunnen stellen. 
 • Alle onderdelen van het schip die belangrijk zijn voor de fysieke integriteit worden gecontroleerd en hersteld. Waar dit niet door vrijwilligers kan gebeuren zal professionele hulp ingeroepen worden.
 • Met respect voor het historische uitzicht van Reddingboot 3, alle nodige maatregelen nemen opdat het schip in orde zou zijn met de huidige regelgeving en normen.
 • Opleiding van bemanning om met dit schip te varen. 

 

Samenwerking en ontsluiting voor het grote publiek

 

De werf wordt meerdere malen per jaar opengesteld voor het algemene publiek met rondleiding en informatiemomenten.

 • We ijveren ervoor om in samenwerking met de lokale erfgoedverenigingen een tentoonstelling en lezingen over dit schip te organiseren.
 • Het schip zal na afspraak steeds toegankelijk zijn voor individuele of groepsbezoeken.
 • Het schip zal deelnemen aan maritieme evenementen zoals Oostende voor Anker, de Blankenbergse havendagen en gelijkaardige evenementen in binnen- en buitenland alwaar ze toegankelijk zal zijn voor het grote publiek.
 • We zullen regelmatig rondvaarten op zee of op binnenwater organiseren voor het algemene publiek.
 • We plannen een tijdschrift (eventueel in samenwerking met andere erfgoedverenigingen) om het algemene publiek te informeren over de werking van dit en verwante schepen.
 • We bouwen een interactief digitaal informatiecentrum die vrij raadpleegbaar zal zijn voor iedereen met interesse voor dit maritiem erfgoed.
 • Om het bezoek aan het schip op de werf zo veilig mogelijk te laten verlopen komt er een steiger met veilige relingen rond het schip. De steiger en het schip worden toegankelijk gemaakt voor een groot publiek door een brede trap met anti-slip, trapneuzen in een contrasterende kleur en reling langs beide kanten. 
 • In 2024, het jaar waarin we de reddingboot 3 terug te water laten, zal het precies 300 jaar geleden zijn dat de eerste schepen van de Generale keizerlijke Oostindische Compagnie de haven van Oostende verlieten. Dit historische moment zal maritieme toeristen naar Oostende lokken. Reddingboot 3 kan daar ook een mooie rol spelen.
 • We zullen er naar ijveren dat de Reddingboot in een replica van de oorspronkelijke stalling of een lanceerhelling kan geplaatst worden. Het schip werd namelijk na elke opdracht op de kade gehesen.